Ozanların Nefesi

Manifesto

Avusturya Alevi Gençlik Topluluğu’nun (AAGT) 20. yılını “Hak Meydanında Cem, Her Dem Bin Nefes” diyerek, hep beraber kutluyoruz.

Biz, Alevi gençler olarak, bu yılın anısına yolumuzun rehberi olan ‘OZANLARIN NEFESİ’ ile 31 MART 2018’de Avusturya Innsbruck’ta, saat tam 17:00’da huzurunuzda olacağız. Bir senaryo çerçevesinde müzikal belgesel formatta sahneye konulacak olan Alevi-Bektaşi-Kızılbaş nefesleri, Alevilik tarihinin bin yıllık aşık ve ozan geleneğini günümüze taşıyacak.

O gün binlerce yürek, ozanca ve yol aşkıyla atacak.

Nefeslerimiz, Pirlerimiz, Aşıklarımız ve Ozanlarımızla bir arada olacağız. Cemde gönüllerimizi ve yollarımızı birleyeceğiz. O gün nefeslerimizde sır edilmiş Aleviliğin tüm öğretilerini ozanlarımızın, zakirlerimizin, aşıklarımızın, çark-ı pervazlarımız ve pirlerimizin heybelerinde taşıdıkları nefeslerle anlatacağız.

Ozanlarımızın yürek heybelerinde taşıdığı özlem ve nefesler, bellidir.

Hak ve hakikatin sesi, nefeslerimizdir.

Innsbruck‘tan dünyaya bu hak ve hakikat yolunun evrensel sesini duyuracağız! Geçmişten bugüne, bugünden yarına bir yolculuk eyleyeceğiz. Ulu Ozanlarımızla, Aşıklarımızla ve Zakirlerimizle deyişlerimiz söylenecek ve muhabbet birlenecektir.

Delilimizi uyandıracağız.
Aklımıza ve yolumuza çerağ olsun, bizi karanlıkta bırakmasın diye.
Pirlerimiz ve Gülbenglerimizle dara duracağız, Bozatlı Hızır bizi darda bırakmasın diye.
Çarkı Pervaz olup aşk ile döneceğiz Semahımızı.
Telli Kuranımız bağlamanın tınısından ruhunuza dokunacağız.
Ozanlarımızın dilinde deyiş, nefes, türkü olup kalplerinize akacağız.

Geçmişten geleceğe bin yıllık bir aşıklık-ozanlık yürüyüşünün hikayesini Turan Eser’in yazdığı senaryoyla anlatacağız. Alevi Bektaşi-Kızılbaş inancında ve Aşık-Ozan geleneği ve muhabbet nefeslerle beslenmiş bir kelam yoludur. Muhabbetin kelamları, Ozanların nefesleri ruhumuza dokunacak, Kalplerimize inecek. Kelamımız tohum olup akıl tarlalarına, gönül bahçelerine ekilecek. Nefes olup bin yıllık kadim aşık-ozan geleneğinde süzülüp, günümüze aşık–ozan geleneğine geleceğiz. İsmi kitaplardan silinen Anadolu ozanı Homeros’tan, ”Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” diyen nice Alevi-Bektaşi-Kızılbaş ozanların ve aşıklarına aşk olsun diyeceğiz.

İnanıyoruz ki,
Ozanların nefesi aydınlık geleceğe ses
İnsan, Vicdan, Aşk, Adalet ve Hakk için söylenmiş nefesler, deyişler olacak.

Nefeslerde Nasihatler ağır ve büyük!
Bu nefesler, çürümüşlüğe, adaletsizliğe, ruhsuzlaşmaya, sevgisizliğe karşı vicdani ve insani hatırlatmanın nefesleri olacak.

Eşitliğin, özgürlüğün, barışın, sevginin nefesleri olacak.
Bu nefesler baskılara ve asimilasyona teslim olmayanların kelamı, haksızlığa ve zulme karşı mazlumların ağıtları olacak.
O gün, Ozanların Nefesi ile Hakk meydanında, ENEL HAKK diye sesleneceğiz tüm kalplere.

Sen de kalbinle Ozanların Nefesi’nde ol!

Hep birlikte Cem olup, nefeslerimizi insanın kalbine ve akıl tarlasına ekelim.
Şu ruhsuz kalmış dünyaya, ozanlarımızın ve aşıklarımızın nefesleriyle seslenelim.

Hak meydanın Enel Hakk seslenecek.
Üç Can bir Cem olacak.

Bağlamalarımız kalbimize, semahlarımız ruhumuza, nefeslerimiz insana seslenecek.
Ozanca…
Aşıkça…
Mürşidçe…
Talipçe…
Alevice…
İnsanca…

Nefeslerle konuşan, hep insan olacak.

AAGT Yönetim Kurulu Adına Eda Kızılyatak
Ozanların Nefesi Yapımcı/Yönetmen Turan Eser